Termovízia a posudky

Termovízia budov – termovízne meranie je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako odhaliť chyby pri zateplení, úniky tepla, tepelné mosty, chyby pri osadení a utesnení výplňových otvorov.Cieľom termovízneho merania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte kde dochádza k únikom tepla, ako sú napríklad tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách a streche, ku ktorým dochádza v spojitosti s poruchami obvodového plášťa, tepelnej izolácie alebo obsahom vlhkosti. Termovízia, alebo aj termografia, je termovízne meranie pri ktorom sa bezkontaktne a nedeštruktívne meria povrchová teplota jednotlivých objektov alebo ich častí pomocou špeciálnych kamier s termovíziou.

Termovízia ponúka dve možnosti jej využitia:

 • Vo fáze rozhodovania Vám termovízia umožní zistiť aké úniky tepla alebo poruchy sa na Vašom objekte vyskytujú a na tieto sa potom môžete cielene zamerať pri následnej rekonštrukcii vášho objektu.
 • Vo fáze dokončovania stavby alebo rekonštrukcie objektu termovízia sa používa na kontrolu kvality prevedenia prác, napr. dôkladného osadenia a utesnenie otvorových výplní, alebo kvality prevedenia tepelnej izolácie.

Základné TERMOVÍZNE MERANIE za akciovú cenu 50€ ku každému ENERGETICKÉMU CERTIFIKÁTU od nás“.

Akcia platí pri minimálnej cene 130€ za Energetický certifikát rodinného domu. Pre bytové domy a ostatné budovy je akciová cena 100€ pri minimálnej cene 300€ za Energetický certifikát. Termovízne meranie za akciovú cenu bude v rozsahu 10-20 snímok bez dodatočnej analýzy. Akcia je podmienená priaznivými poveternostnými podmienkami na meranie v zimnom období.

MERANIA VLHKOSTI V INTERIÉRI

V rozsahu požiadaviek zákazníka zabezpečujeme doplnkovú službu, ktorá odhalí slabé stránky budov. Je ňou termovízne meranie, ktoré vám poukáže na problémové miesta budovy, systémové poruchy, či nedokonalosť stavebných prác. Súčasťou merania je v prípade požiadavky zákazníka aj meranie vlhkosti v interiéri s použitím čidiel, ktoré v priebehu času zaznamenávajú priebeh vnútornej teploty a vlhkosti vzduchu v interiéri . Po vyhodnotení údajov prostredníctvom PC je možné nielen identifikovať problémové priestory, ale aj navrhnúť správny spôsob zabezpečenia vnútorného prostredia v objektoch.

Predmetom tejto služby, resp. merania, sú podľa požiadaviek zákazníka:

 • termovízne snímky,
 • teplotné a vlhkostné grafy v priebehu niekoľkých dní z viacerých miestností objektu
 • spracovanie protokolu s predmetného merania,
 • detailné meranie a hodnotenie problémových miest budovy.

Čo všetko môžete termovíznym meraním vykonať?

 • zisťovanie tepelných strát budov, objektov, prípadne vykurovacích systémov,
 • detekciu tepelných mostov,
 • kontrolu zateplovacích a stavebných prác,
 • kontrolu efektívnosti tepelnej izolácie,
 • kontrolu hydroizolácií, detekciu vlhkosti,
 • stavu stavebných konštrukcií pri navrhovaní klimatizačných zariadení a iné.

Dôležitým faktorom pri meraní termovíznym zariadením je splnenie požadovaných fyzikálnych podmienok. Jednou zo základných podmienok je napr. dostatočný rozdiel teplôt vzduchu medzi interiérom a exteriérom, pričom výkyvy teplôt musia byť čo najmenšie. Meranie sa vykonáva len v zimnom období.