Projekty

Novostavby

Navrhujeme projekty pozemných stavieb každému na mieru . Projektujeme taktiež nízkoenergetické a pasívne domy.

Rekonštrukcie budov

Ponúkame riešenia obnovy, rekonštrukcií a opráv budov. Zameriame pôvodný stav, navrhneme vhodné riešenia, ktoré postupne skonzultujeme a na základe Vami schváleného riešenia vypracujeme projektovú dokumentáciu .

Technické zariadenia budov

Navrhujeme projektové dokumentácie ústredného vykurovania, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, vnútorný rozvod vody a kanalizácie pre jednoduché a drobné stavby, zabezpečíme dokumentáciu pre všetky druhy stavieb prostredníctvom spolupracujúcich profesistov