Rozpočty

Najpresnejším stanovením ceny stavby je rozpočet stavebných prác. Dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebnej výroby a používanie softvéru na jej oceňovanie nám vytvárajú predpoklady pre tvorbu kvalitného rozpočtu, ktorý dokáže reálne odzrkadliť celkovú cenu diela. Ak Vaša projektová dokumentácia výkaz – výmer neobsahuje, pripravíme Vám prehľadný rozpočet s výkazom – výmerom za spracovateľský poplatok podľa Vami požadovanej úrovne (hrubá stavba, holodom, dom na kľúč), a to tak, aby investor, stavebný dozor či realizátor stavby presne vedel, o aké stavebné práce sa jedná.

Pre stavebníkov, projektantov ponúkame:

  • prípravu cenovej ponuky
  • príprava položkovitého rozpočtu s výkazom – výmerom
  • príprava zadania s výkazom – výmerom

Na oceňovanie stavebnej výroby používame softvér CENKROS plus. Je ideálnym programom pre kvalitné oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. CENKROS plus pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou stavebnej zákazky. Umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú a podrobnú cenovú ponuku s aktuálnymi cenami, jednoducho kalkulovať náklady, efektívne používať čerpanie a fakturáciu vykonaných prác. Program pracuje s aktuálnymi cenníkmi stavebných a montážnych prác CENEKON, ako aj s aktuálnymi cenníkmi vybraných výrobcov – vo vašich rozpočtoch tak vždy budú správne ceny prác a materiálov.