Projekty

Zrealizované projekty pozemných stavieb

Rodinný dom – Považská Bystrica
Sídlo firmy LB Trading
Prevádzková budova DI CONSULTING – Považská Bystrica
Penzión Agrorozkvet – Praznov
Rodinný dom – Púchov