Energetické certifikáty

Problematika Energetickej certifikácie je spracovaná v zákone NRSR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budovv znení neskorších zákonov.

Certifikácia budov je povinná pre:

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • administratívne budovy
  • budovy škôl a školských zariadení
  • budovy nemocníc
  • budovy hotelov a reštaurácií
  • športové haly a iné budovy určené na šport
  • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
  • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu

Energetickou certifikáciou sa budovy zatrieďujú do tried A až G, je povinná pri predaji, prenájme a kolaudácii.

Ponúkame Vám komplexné vypracovanie energetických certifikátov budov, vrátane obhliadky objektu a návrhu prípadných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Všetky potrebné údaje na vypracovanie energetického certifikátu budovy si od Vás zabezpečíme počas kvalifikovanej obhliadky objektu . Práve osobnou obhliadkou objektu a rozsahom spracovania certifikátu sa v pozitívnom smere odlišujeme od veľa iných spoločností pôsobiacich v energetickej certifikácii budov. Energetický certifikát budov Vám vypracujeme na všetky, zákonom stanovené objekty.